Voorwoord

Steeds meer bouwbedrijven weten de digitale showroom te vinden.

Uw Huis, Uw Wensen kijkt terug op een jaar waarin ons team, installateurs, bouwbedrijven en onze merken lieten zien dat flexibiliteit en goede samenwerking de sleutel vormen tot gezamenlijk succes.

Wanneer u de resultaten van UHUW op pagina 4 bekijkt, ziet u dat wij alle records gebroken hebben in 2021. Samen met onze installateurs hebben we maar liefst 3.200 woningen in 90 nieuwbouwprojecten verwelkomd in de digitale showroom. Dat zijn de cijfers, maar minstens zo belangrijk is het enthousiasme van tevreden kopers, bouwbedrijven en installateurs.
We laten hen in dit magazine dan ook graag aan het woord. 

Meer woningen, meer participanten
Het goede nieuws is dat ook de campagne om meer installateurs te werven, vanuit andere participatiemogelijkheden, zijn vruchten afwierp: 17% van de woningen werd ingebracht door showroom- of projectparticipanten. Zo ontdekten dit jaar nog meer installateurs onze vernieuwde showroom met meer gemak voor koper en installatiebedrijf. 

Online sanitair shoppen
Inmiddels wordt online kopen steeds ‘normaler’ voor consumenten, ook als het om sanitair gaat. Uiteraard helpt de verbeterde beeldbank en de keuzehulp in de digitale showroom hen daarbij. Tijdens (digitale) kopersavond laten we zien hoe de online showroom werkt en vertellen dat onze projectcoördinatoren graag adviseren en meedenken tijdens het project.Kopers weten ons vervolgens goed te vinden tijdens het keuzeproces.

Kansen voor UHUW
Ook 2022 belooft een mooi jaar te worden. Er staan veel nieuwbouwprojecten op stapel en er ligt nog meer groei in het verschiet. Dat is een mooie kans voor UHUW, zeker nu steeds meer bouwbedrijven graag samenwerken met UHUW-installateurs en we hun volle vertrouwen genieten. Ontwikkelaars en bouwbedrijven kunnen ook incidentele projecten samen met hun installateur aanmelden. Meer informatie vindt u daarover op pagina 7 van dit magazine.

Koperskeuze elektra 
In de tweede helft van het komend jaar verwachten we te gaan testen met de aangekondigde module elektra voor de koperskeuze (zie ook pagina 20 van dit magazine). Een spannende en innovatieve ontwikkeling, waarover we u natuurlijk op de hoogte zullen houden!

Woord van dank
Op deze plaats wil ik graag alle projectcoördinatoren bij de installateurs in het land en bij het team in Delft bedanken voor hun inzet. Datzelfde geldt voor onze enthousiaste leden, participanten, bouwbedrijven en fabrikanten. Ik bedank jullie allemaal voor de fijne samenwerking. En kijk ernaar uit om samen nog meer mogelijk te maken!

Astrid le Poole - Geenen
Bestuursvoorzitter Uw Huis, Uw Wensen
astrid@uhuw.nl